Home    DPC    Info

29-01-2013
Nieuwe huisstijl voor het Veteraneninstituut

Het Veteraneninstituut (Vi) neemt na ruim twaalf jaar afscheid van zijn oude huisstijl. In die twaalf jaar is het rode ‘Vi-tje’ in de wereld van veteranen een fenomeen geworden. Die herkenbaarheid is reden om er niet helemaal afstand van te nemen. Waarom dan toch iets anders? De belangrijkste reden is de veranderde doelgroep: van gewezen militairen met oorlogs- of uitzendervaring naar alle (oud-)militairen met uitzendervaring, zowel in als buiten dienst. Het instituut wil daarom een uitstraling hebben die iedereen aanspreekt, zodat veteranen, hun thuisfront en andere geïnteresseerden het Vi nog beter weten te vinden met vragen of voor ondersteuning.

Bij een nieuwe jas hoort een nieuw logo. Wel anders, maar toch herkenbaar, dat was de opdracht aan het bureau Brand Republic uit Utrecht. Het nieuwe logo ziet er mooi uit, maar vertelt ook waar het Vi voor staat. De streep diagonaal door het logo en het kleurverschil creëren een 3D-effect. Hierdoor komt de I visueel achter de V te staan. Oftewel, het Instituut staat achter de Veteranen. Dit uitgangspunt is ook terug te vinden in de kleuren van de naam Veteraneninstituut. Een duidelijke opvallende kleur voor ‘veteranen’ en een lichte, minder opvallende kleur voor ‘instituut’. Want het gaat juist om de veteranen. aldus het persbericht.

Het nieuwe logo is mooi degelijk en voorzien van een goede uitleg. De naam is in onderkast gezet en de letters zijn steviger en beter leesbaar. Het schild is een goede keuze en die keuze is ook bewust gemaakt zoals in het persbericht te lezen was. Dat de veteranen centraal staan is erg goed duidelijk in deze nieuwe en strakke huisstijl.

Daarna gaat het persbericht verder. Kleuren en andere ‘elementen’ maken een nieuwe huisstijl compleet. De kleuren rood, wit en blauw staan centraal. Zij symboliseren de Nederlandse vlag waaronder veteranen hier en in de rest van de wereld hebben gediend. Deze kleuren zijn op allerlei manieren terug te vinden in de huisstijl. De keuze voor het ‘schildje’ is ook niet toevallig. Het is een voor veteranen vertrouwd beeld, maar staat ook voor ‘bescherming’ en ‘eerbetoon’. Daarnaast worden meerdere lettertypes met elkaar gecombineerd voor een modernere uitstraling. Tot slot wordt er meer gebruik gemaakt van beeldmateriaal en is er iets minder tekst in onze uitingen.

Tags : Design, Logo, Huisstijl, Veteraneninstituut

Delicious Facebook Linkdin Twitter Rstat Bookmarks Hyves

Gerelateerde artikelen

Laat gerust een reactie achter!