Home    DPC    Info

14-01-2017
CBP is Autoriteit Persoonsgegevens

Design, Logo, Beveiliging, Autoriteit Persoonsgegevens

"Ard van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie en Jacob Kohnstamm, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben na een toelichting op de nieuwe taken en de nieuwe naam het logo van de Autoriteit Persoonsgegevens onthuld. Per 1 januari is de naam van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) veranderd in Autoriteit Persoonsgegevens. Vanaf dit moment kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes opleggen en zijn organisaties...

Lees verder >>